Tennislegenden Bjørn Borg blev engang spurgt,
hvorfor han havde så meget succes på banen.
Svaret var ret banalt: ”Tag aldrig øjnene væk fra bolden”.
Det samme med branding – tag aldrig øjnene væk!

 

Branding:
> Branding er en helstøbt strategisk tilgang og tankegang, hvor alle handlinger og indsatser er synkroniseret om unikke værdier.

> Branding bygger på det emotionelle og handler om at indlede et forhold til sine kunder. Som virksomhed skal man turde skabe forventninger! Og turde forpligte sig!

Begrebet branding bliver alt for ofte anvendt som synonym for markedskommunikation og markedskendskab. Men sagen er, at man sagtens kan markedsføre sig uden at brande sig! Men aldrig omvendt!

 

Harvard-professoren Michael Porter skelner benhårdt mellem strategi og virksomhedsdrift:

Strategi:
>
En unik positionering over for konkurrenterne
>
En unik værdikæde med unikke produkter
>
Klare fravalg og en beslutning om, hvad man ikke vil
>
Aktiviteter skal passe sammen og styrke hinanden
>
Kontinuitet – med kontinuerlige forbedringer

Strategi må ikke blandes med de operative mål
(vækst, indtjening og forrentning af egenkapital).

Populært sagt handler det om dit løfte (din ed) til markedet...